SAĞLIK, A., ÖZELKAN, E., & KELKİT, A. (2017). Role of Climate in Landscape Design and Applications. Uluslararası Peyzaj Mimarlığı Araştırmaları Dergisi (IJLAR) E-ISSN:2602-4322, 1(2), 43–47. Retrieved from https://ijlar.org/index.php/ijlar/article/view/132